Quotations


Terry Pratchett: Zeměplocha

Zatím byla každá teorie o odhaleném vesmíru pouhou spekulací. V této situaci vzniklo známé učení o tom, že A'Tuin přichází odnikud a bude kráčet svým pomalým, neohrabaným krokem navěky nikam. Tato teorie byla zvláště populární mezi akademiky.

T. Pratchett: Barva kouzelInvite friend