Quotations


Ivan Skála

Emil, svobodný pán, říkával: Být stále s jedním člověkem, pod jednou střechou, v jednom bytě, dokonce v jedné posteli, k tomu je třeba stavu poblouzněné mysli, který žel nebývá trvalý. Po patnácti letech tomu druhému nevadí, jaký je ten první, ale že vůbec je. Papulipides moudře poznamenává: Lidé by měli být uvrženi do manželství nanejvýše na deset let a při dobrém chování by jim měla být třetina prominuta.

Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora PapulaInvite friend