Quotations


Ivan Skála

Jest posláním každého vyprávění vydělit z toho bezbřehého toku jistý uzavřený úsek, jejž lze obsáhnout v určité snesitelné časové rozloze a dává se mezi přáteli k lepšímu. Povaha tohoto příběhu mě nutí dávat ho k horšímu. Ale kupodivu, když přátelé zvědí, že se jejich bližním přihodilo ještě něco horšího, než se stále přihází jim, pookřejí, neboť běh lidských věcí je takový, že dávajíce něco k horšímu, dáváme to vlastně k lepšímu.

Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora PapulaInvite friend