Quotations


Ivan Skála

Vědci a spisovatelé životopisných románů mívají ve zvyku hledat zdroj tvůrčích činů velkých osobností už v jejich dětství. Pátrají tu s pílí detektivů po každém zakašlání nadaného kojence, později po souputnících jeho her, po zlozvycích babičky, aby vystopovali vše, co ohýbalo proutek, dokud byl mladý. Jen takovým způsobem se jim podaří stanovit, do jaké míry rytmus vykulování pivovarských beček, zaznívající do dětských snů skladatelových, ovlivnil staccato žesťů v druhé větě jeho dvanácté symfonie.

Ivan Skála: Uvěřitelné příhody doktora PapulaInvite friend