Quotations


Terry Pratchett

Nebylo to právě snadné, být starším policistou v Ankh-Morporku, největším městě Zeměplochy. Jak si kapitán Elánius říkal v pochmurných chvílích svého života, které na něj tu a tam těžce doléhaly, jistě někde existují světy bez mágů (kteří měli na svědomí, že vražda v uzamčené místnosti byla běžná věc) a zombií (některé z případů vraždy byly opravdu dost podivné, když se například ukázalo, že oběť je současně i korunním svědkem). Věřil, že v takovém světě se může člověk spolehnout na to, že psi budou v noci hlídat, a ne pobíhat po městě a povídat si s kdejakým opilcem. Kapitán Elánius věřil v logiku asi tak, jako člověk v poušti věří v existenci ledu - to znamená, že to bylo něco, co hrozně potřeboval, ale žil ve světě, kde to mohlo jen velmi těžce existovat.

T. Pratchett: Divadlo krutosti (Divadlo krutosti)Invite friend