Quotations


Terry Pratchett

Kočky jsou ve skutečnosti silně ekologicky založené. Například: a) Kočky nikdy nepoužívají spreje obsahující freony a neohrožují tedy ozónovou vrstvu. b) Kočky neloví tuleně. Lovily by je, kdyby věděly, co to tuleni jsou, a kde je najít. Jenže to nevědí, a tudíž je všechno v pořádku. c) Totéž platí o velrybách. Lidé možná krmí kočky velrybím masem, ovšem kočky o tom nemají ani potuchy. Stejně tak by jim chutnal sekaný velrybář. d) Antarktida? Kočky ji s klidem nechávají na pokoji. Kočky však mají i stinné ekologické stránky: Všechny kočky trvají na tom, že musí mít kožich z pravé kůže.

T. Pratchett: Nefalšovaná kočkaInvite friend