Quotations


Parkinson

Žena by měla rozpoznat příznaky stresu a řídit se těmito pravidly: Za prvé, nikdy neprohlížejte došlou poštu, dokud nemáte čas v klidu si ji přečíst. Letmé nahlédnutí do dopisu ve vás často zanechá mylný dojem a začnete si lámat hlavu s problémem, který ani neexistuje. Uvědomte si proto, že kus papíru nijak zvlášť nepospíchá. Může si klidně počkat a pravděpodobně na něm není nic zvlášť naléhavého. Mnohem užitečnější je soustředit se na to, co zrovna děláte. Za druhé, nikdy nezvedejte telefon, když máte právě na práci něco důležitějšího. Nechte ho zvonit. Jestli vám některá známá chce sdělit něco důležitého, určitě zavolá znovu. Za třetí, Když na vás dolehne pohroma jako výsledek vašeho vlastního rozrušení, přestaňte pracovat, všeho nechte, sedněte si, srovnejte si v hlavě myšlenky a vzpamatujte se. Rozhodně nic nepodnikejte, dokud vám zase teplota neklesne na normál. Stačí tato tři pravidla? Emocionálnějším typům asi sotva. Máme tedy v zásobě ještě čtvrté, které zní: Když už si vůbec nevíte rady, kudy kam, dejte si studenou koupel nebo sprchu a uvidíte, že zchladnete a vaše rozčilení se odplaví i s vodou do městské kanalizace. (str. 205)

ParkinsonInvite friend