Quotations


Marketing

Dobrý vůdce musí znát pohnutky svého jednání. Nade vše musí ctít určité základní principy a být oddaný cílům organizace, pro niž pracuje. Musí odolat všem svodům a být vždy objektivní. Jeho rozhodnutí musí být spravedlivá a rozumná. Když člověk rozumí sám sobě, může si vypěstovat sebekázeň i sebeovládání. Pak je předurčen k tomu, aby byl respektován, ba co víc - aby byl milován. (str. 82)

Rustomji, SapreInvite friend