Quotations


Týdeník Tábor

O==========================================================================O | FR. Křižík, | | | | elektrotechnická továrna Praha - Karlín | | | | ===== nabízí se ===== | | | | Za příčínou brzkého zahájení dodávky proudu ze zdejší elektrárny, ku | | provádění úplných instalací elektrických v bytech, krámech, výkladech, | | hostincích, továrnách, skladištích, zahradách atd. atd. s dodáním | | příslušných těles osvětlovacích. | | | | Dodává elektromotory každé výkonnosti ku připojení na městskou síť | | elektrovodnou. | | Vše v cenách co nejlevnějších | | | | -> Bližší informace a rozpočty zdarma podá zdejší instalační kanceláři | | v podružní stanici u Jordána. | | | O==========================================================================O

Týdeník Tábor, 1903Invite friend