Quotations


Jerome Klapka Jerome

Lenošení se mi líbí, když bych neměl zaháleti, a ne, když je to jediná věc, kterou mám na práci. Mám už tak hloupou povahu. Nejraději se postavím zády ke kamnům a počítám v duchu, kolik jsem komu dlužen, když můj stůl je plný dopisů, které mají být zodpovězeny nejbližší poštou. Loudám-li se zvlášť s obědem, je to tehdy, když mne na večer čeká velká práce. A jestliže z nějakých nutných důvodů mám vstávati zvláště brzy, tu více než kdy jindy si pochutnám na mimořádné půlhodince v posteli.

J. K. Jerome: Jalové myšlenky lenivého člověkaInvite friend