Quotations


Jerome Klapka Jerome

Byl jsem velmi nemocen a byl mi předepsán pobyt v lázních na měsíc, s přísným nařízením, abych, pokud tam budu, nedělal naprosto ničeho, jen na lázeňské kolonádě pil vody. Ó, ty vody! Tehda jsem ještě o nich ničeho nevěděl a byl jsem jen uchvácen tou představou. "Pití vody" vyvolávalo u mne dojem vybraného vkusu z dob královny Anny a myslil jsem, že mi budou chutnati. Ale, br, tak za tři nebo čtyry dny! Slova Sama Wellera, že chutnají jako "teplá žehlička", skýtají jen slabou představu jejich ohavné odpornosti. Jestliže je něco, čím by mohl nemocný rychle nabýti zdraví, pak je to jistě vědomí, že musí denně píti sklenici takové vody, dokud se neuzdraví. Pil jsem ji bez příměsků po šest dní a málem by mne to bylo zabilo, pak jsem si však zvykl zapíti to hned řádnou sklenicí grogu, což mi poskytlo nemalou úlevu. Později mne některé znamenité lékařské autority poučily, že alkohol naprosto rušil účinky železitých sloučenin, ve vodě obsažených. Jsem rád, že jsem šťastnou náhodou udeřil na to pravé.

J. K. Jerome: Jalové myšlenky lenivého člověkaInvite friend