Quotations


Noviny

Sport vůbec jest výkon tělesný, soustavně avšak amatersky provozovaný, předpokládající jistý zvláštní výcvik a jistou zručnost svalovou, kterýžto úkon neprovádí se však za žádným účelem vedlejším, praktickým, nýbrž je sám o sobě cílem. Záliba ve sportu vyplývá hlavně z příjemného vědomí přibývající a nabyté síly a zručnosti, v přemáhaní překážek, ze vzrušujícího a vzpružujícího úsilí vyniknouti nad soutěžící soupeře a pak z příjemných, radostných a osvěžujících pocitů tělových a duševních, které provázejí všecky intesivnější fysické výkony zdravého organismu, zejména provádějí-li se na volném vzduchu. Sportovní výkony na volném vzduchu jsou znamenitý prostředek proti tělesné ochablosti a zchoulostivělosti, která je následkem dlouholetého, úmorného sedění na školách a v kancelářích. K výkonům těmto pojí se jistý tělový ano řekl bych animální blahý pocit.

prof. O. Sýkora, Rozhledy, 1903Invite friend