Quotations


Noviny

Po mnoha létech jižní kraje české s monumentálním Táborem v čele předstupují zase před širokou veřejnost, předstupují před všecek národ, aby vykonaly zkoušku vyspělosti, aby dokázaly, že v pokroku, jenž kolkol řítí se hlučně vpřed, ani v nejmenším se nezpozdily. Leč i jiný úkol výstavou svojí si vytkly: Aby dokumentovaly, že zůstávají napořád tím ryzím českým lánem, daleko ukrytým od spárů lačného kořistníka, že české ryzosti si váží, že na jejím základě budují veškeren svůj život národní i hospodářský. Kterak zkouška se vydaří? Jaký bude soud kritiků přísných?

"Brannou vítěznou", Týdeník Tábor, 30. 7. 1902Invite friend