Quotations


Dr. Jiří Guth

Velikým pokleskem proti slušnosti jest pozvání ku hostině nezodpověděti ihned a bohužel, že u nás často lehkomyslně se hřešívá pro absolutnímu příkazu, na pozvání reagovati buť tak či onak. Mně samému se přihodilo, že spisovatel, pokládaný za habitué cizích salonů a znalce společenských forem, neodpověděl ani na druhé pozvání a přišed vymlouval se, že mezi přáteli není zapotřebí formalit. Ba i u jistého člena panské sněmovny bylo mi včasnou odpověď urgovati! Jsou dokonce lidé, kteří nepoužívají ani vyplacené dopisnice s tištěnou odbovědí, již netřeba vyplniti než slůvkem "ano" nebo "ne", jaká přikládává ku pozvání na bankety spolkové...

Dr. Jiří Guth, "Společenský katechismus"Invite friend