Quotations


Dr. Jiří Guth

Čím více kultura nivelisuje, tím pravidla ta stávají se obecnějšími a chceme-li i my obstáti ve společnosti kulturní, musíme pravidla ta znáti a dle nich se říditi, ať se nám zdají směšnými, nebo malichernými čili nic. Stanovme jiná, a ta budou zase směšnými a malichernými jiným.

Dr. Jiří Guth, "Společenský katechismus"Invite friend