Quotations


Jára Cimrman

Jestliže se během besedy někdo z publika opravdu přihlásí a jeho dotaz bude korespondovat s některou z připravených odpovědí, předá Smoljak slovo příslušnému kolegovi. Některé dotazy může improvizovaně zodpovědět sám. Dotazy s nimiž si účinkující nebudou vědět rady, se odbudou např. takto: "To je hezký dotaz, ale my máme lepší." Nebo: "Ano, to je pěkná otázka, ale já bych ji formuloval přesněji." Přeformuluje ji v otázku zcela jinou.

Divadlo Járy Cimrmana: LijavecInvite friend