Quotations


Jára Cimrman

Protože i stěny mají uši, navrhl arcivévoda Ferdinandovi d'Este, aby se nejdůležitější jednání odbývala v lese při lovu. Přes tato opatření byl o celé akci informován král Eduard VII. V rakouských diplomatických kruzích nastal poplach. Hrozilo totiž nebezpečí, že Eduard VII. - známy pletichář mezinárodní politiky - anexi prozradí, aby mu zkazil radost.

Divadlo Járy Cimrmana: Němý Bobeš aneb Český TarzanInvite friend